นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณกำลังเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ร้านอาหารบ้านดำของโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน

 • ข้อมูลผู้แก้ไข:

เว็บไซต์นี้แก้ไขและเผยแพร่โดย:

เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

เลขที่ 53 หัวหินซอย 5 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์: +032 520 777

 

 • ข้อมูลโฮสต์:

เว็บไซต์นี้โฮสต์โดย :

Inmotion Hosting

360 N. Pacific Coast Highway, Suite 1055
El Segundo, CA 90245
888.321.HOST(4678)

 • สงวนสิทธิ์

การนำเสนอของเว็บไซต์นี้และองค์ประกอบต่างๆ อันได้แก่ ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อแบรนด์ ภาพวาด ภาพประกอบ รูปภาพ ข้อความ กราฟิก และไฟล์อื่นๆ ที่พบบนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาฉบับปัจจุบันและเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน หรือได้รับอนุญาตให้โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน นำไปใช้ได้

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ซ้ำ โหลด เปลี่ยนแปลง ส่งต่อ หรือแจกจ่าย องค์ประกอบใดๆ ที่พบบน baandumrestaurant.com ในลักษณะใดๆ หรือในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ยกเว้นในกรณีนำไปใช้เป็นการส่วนบุคคล ส่วนตัว และไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบปัจจุบันที่พบบนเว็บไซต์

รายการดังต่อไปนี้ต้องมาพร้อมสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์: “สงวนสิทธิ์ โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน รูปภาพที่ใช้บน baandumrestaurant.com ไม่มีข้อผูกมัด”

การใช้งานใดๆ ก็ตามของ baandumrestaurant.com  หรือองค์ประกอบในที่นี้ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน และสามารถฟ้องร้องได้ในข้อหาการปลอมแปลงภายใต้มาตรา L. 355-2 et seq. ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส

 • โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน มีสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างฐานข้อมูล

ลูกค้า ผู้ที่รับบริการ ลูกค้าที่มุ่งหวัง และหุ้นส่วน มีสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถเปลี่ยนถ่าย และไม่สามารถยึดครองในการดูข้อมูลที่พบบน baandumrestaurant.com สำหรับความต้องการของตนเองได้

ทั้งนี้จะยังสามารถคัดลอกและ/หรือนำเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้กลับมาเผยแพร่ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูส่วนบุคคลได้ ตราบเท่าที่การคัดลอกและ/หรือการเผยแพร่ซ้ำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับส่วนสำคัญ (ทั้งในแง่ของคุณภาพหรือปริมาณ) ของเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้คัดลอก และ/หรือนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำซึ่งเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ แม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาสำคัญ

การทำซ้ำใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์อื่น เป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัดตามมาตรา L. 342-1 และ L. 342-2 ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้สื่อสารต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ในรูปแบบใดหรือต่อใครก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ถือเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด

 • เครดิตรูปภาพ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้บน baandumrestaurant.com โปรดดูที่ ส่วนของเครดิตรูปภาพ

 • ความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้จะแสดงตามที่เป็นอยู่ โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ไม่รับประกันอย่างชัดเจนหรือโดยปริยาย และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำข้อมูลนี้ไปใช้

โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะการอัปเดตผ่านทาง

ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ส่งต่อข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดทางแพ่งหรือทางกฎหมาย และในแง่นี้ ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองผ่านทางเว็บไซต์นี้

โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ทำทุกวิถีทางภายในขอบเขตเพื่อมอบข้อมูลที่มีอยู่ และ/หรือเครื่องมือที่ได้รับการรับรองแก่ผู้ใช้งาน แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ต่อการมีข้อมูลไม่เพียงพอ และ/หรือการติดไวรัสบน baandumrestaurant.com

เว็บไซต์ที่นอกเหนือจากของโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน จึงส่งผลให้ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้งานยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

 • คุกกี้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บน baandumrestaurant.com  โปรดอ่าน กฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • ไฮเปอร์ลิงก์

การสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง baandumrestaurant.com ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

 • อีเมล

สำหรับการแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการใช้งาน baandumrestaurant.com โปรดเข้าไปดูที่ส่วน ติดต่อ และเลือก “ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ baandumrestaurant.com”

 • โปรดทราบ

ข้อความใดๆ ก็ตามที่ส่งผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตอาจมีการดักรับข้อมูล และไม่สามารถรับประกันว่าจะเป็นความลับจนกว่าจะมาถึงเรา

เครดิตรูปภาพ

รูปภาพที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญา

ภาพถ่ายและเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ เป็นภาพที่ไม่มีสัญญาผูกมัด เครดิตรูปภาพ:© สงวนสิทธิ์

ข้อมูลคุกกี้

โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง ถือว่าคุณตกลงให้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยวิเคราะห์การใช้งานและวัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและพฤติกรรมการเข้าชม กำหนดบริการส่วนบุคคล และข้อเสนอที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ และการแชร์ข้อมูลกับ หรือเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้งานไปจาก เว็บไซต์บุคคลที่สาม รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและตั้งค่าพารามิเตอร์คุกกี้ ให้คลิกที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้โดย โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

คุณได้รับการแจ้งว่าโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ใช้คุกกี้หรือเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ บนเว็บไซต์ baandumrestaurant.com

เครื่องมือสะกดรอยเหล่านี้อาจถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณแสดงหรืออาจจะแสดงเมื่อใดก็ตามที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

ทำไมต้องมีนโยบายการใช้คุกกี้

ด้วยมุมมองที่ต้องการให้ข้อมูลและรับรองความโปร่งใส โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน จึงจัดตั้งนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

  • ต้นกำเนิดและวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่ถูกประมวลผลเมื่อคุณเปิดเข้าชม baandumrestaurant.com
  • สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ ที่ใช้โดยโรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ ที่คล้ายกันคือชุดของข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการส่งสถานะข้อมูลไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน และส่งสถานะข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทางผ่านทางเบราว์เซอร์เดียวกัน

ข้อมูลสถานะอาจเป็น ตัวระบุเซสชัน ภาษา วันที่หมดอายุ เขตที่ตอบรับ หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ

ระหว่างระยะเวลาที่ใช้งานได้ คุกกี้จะถูกใช้ในการจัดเก็บสถานะข้อมูลเมื่อเบราว์เซอร์เข้าถึงหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ หรือเมื่อเบราว์เซอร์ย้อนกลับมายังเว็บไซต์นี้ในภายหลัง

คุกกี้มีหลายประเภทแตกต่างกัน:

 • เซสชันคุกกี้ ซึ่งจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเบราว์เซอร์หรือออกจากเว็บไซต์
 • คุกกี้ถาวร ซึ่งจะยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะถึงเวลาหมดอายุ หรือจนกว่าคุณจะลบมันออกด้วยคุณสมบัติของเบราว์เซอร์

ทำไมต้องใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเครื่องมือสะกดรอยอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์หลักๆ ดังต่อไปนี้:

คุกกี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าชม baandumrestaurant.com และความสามารถในการใช้คุณสมบัติต่างๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ และมุ่งหมายเจาะจงเพื่อ:

 • จัดการการยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจในการทำงานอย่างเหมาะสมของระบบยืนยันตัวตน
 • เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานและอำนวยความสะดวกในการเรียกดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด “เส้นทางทางเทคนิค” สำหรับการเข้าชม
 • จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ “คุกกี้” ของแบนเนอร์ข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์พบเห็น ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ต่อไปหลังจากตกลงยอมรับคุกกี้บนอุปกรณ์ของตน

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถูกขอให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการหลังช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือเพื่อรับรองการทำงานพื้นฐานของ baandumrestaurant.com  และการใช้คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของเว็บไซต์ เช่น การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการเรียกดูข้อผิดพลาด การบริหารจัดการของเซสชันของผู้ใช้ เป็นต้น)

คุกกี้สำหรับคุณสมบัติ มีไว้โดยเฉพาะเพื่อ:

 • ปรับ baandumrestaurant.com ให้เข้ากับการตั้งค่าแสดงผลบนอุปกรณ์ของคุณ (ภาษา อัตราแลกเปลี่ยน ความละเอียดของหน้าจอแสดงผล ระบบปฏิบัติการที่ใช้ การกำหนดค่าและการตั้งค่าการแสดงผลเว็บเพจ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้และตำแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าว ฯลฯ)
 • จัดเก็บข้อมูลจำเพาะที่คุณกรอกบน baandumrestaurant.com  เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับแต่งการเยี่ยมชมในครั้งต่อไปของคุณ (อันได้แก่ การแสดงชื่อและนามสกุลของผู้เข้าชม หากผู้เข้าชมมีบัญชีผู้ใช้)
 • ช่วยให้คุณเข้าถึงหน้าเพจส่วนตัวของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น โดยจัดเก็บรายละเอียดการเข้าใช้งาน หรือข้อมูลที่คุณเคยกรอกไว้ก่อนหน้า

คุกกี้เพื่อการสะกดรอยผู้เข้าชมมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน โดยช่วยให้เราเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ baandumrestaurant.com (หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมบ่อยที่สุด แอปพลิเคชันที่ใช้ ฯลฯ) คุกกี้เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมสถิติหรือทดลองวิธีต่างๆ กันในการแสดงข้อมูล เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กันและการใช้งานบริการของเรา

คุกกี้โฆษณามีไว้เพื่อ (i) นำเสนอ ในพื้นที่โฆษณา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีจุดมุ่งหมายที่อาจอยู่ในความสนใจของคุณ (ข้อเสนอที่ดีที่สุด ปลายทางอื่นๆ ฯลฯ) โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสนใจ พฤติกรรมการรับชม การตั้งค่า และปัจจัยอื่นๆ และ (ii) ลดจำนวนครั้งของการปรากฏของโฆษณา

คุกกี้พันธมิตร ระบุเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ทำการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชมไปยัง baandumrestaurant.com

คุกกี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ติดตั้งโดยบุคคลที่สาม ช่วยให้คุณสามารถแชร์ความคิดเห็นและเนื้อหาจาก baandumrestaurant.com บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ตัวอย่างเช่น ปุ่ม “แชร์” หรือ “ถูกใจ” สำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์)

แอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์บน baandumrestaurant.com ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในบางกรณีอาจเปิดโอกาสให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องระบุตัวคุณ แม้คุณจะไม่ได้กดปุ่มแอปพลิเคชันนั้นก็ตาม ปุ่มประเภทนี้ทำให้เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถติดตามการเข้าชมของคุณบน baandumrestaurant.com ได้ เพียงเพราะบัญชีของคุณบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ (เซสชันที่เปิดอยู่)ในขณะที่คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายของเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ เพื่อให้คุณทราบวิธีการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้ข้อมูลการเข้าชมเว็บที่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโฆษณา นโยบายเหล่านี้ต้องช่วยให้คุณสามารถสร้างทางเลือกบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้โดยเฉพาะ ด้วยการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง

การเข้าสู่ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และการเก็บข้อมูล

เราเก็บข้อมูลประจำตัวสาธารณะของคุณจากความยินยอมที่คุณให้ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Login) จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล ลิงก์เข้าสู่โปรไฟล์เครือข่ายสังคม เครื่องหมายระบุแต่ละบุคคล ลิงก์ไปยังรูปภาพประจำโปรไฟล์ ข้อมูลนี้จะถูกใช้สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์ของเราเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลของคุณที่ถูกกรอกจะถูกจัดเก็บในระบบของเราเป็นระยะเวลาดังนี้:

 • ข้อมูลบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว: 2 เดือน
 • คำสั่งซื้อที่ยังคงค้าง: 6 วัน
 • คำสั่งซื้อที่ไม่เสร็จสมบูรณ์: 6 วัน
 • คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก: 6 วัน
 • คำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์: 2 เดือน

หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ โดยส่งอีเมลหาเราที่  [email protected]

ความยินยอม

การติดตั้งคุกกี้บางอย่างอยู่ภายใต้ความยินยอมของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณเข้าไปดูที่ baandumrestaurant.com เป็นครั้งแรก คุณจะถูกถามว่าคุณตกลงให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้หรือไม่ ซึ่งระบบจะเริ่มทำงานหลังจากคุณยอมรับแล้วเท่านั้น

กระบวนการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยอาศัยแบนเนอร์ข้อมูลในหน้าโฮมเพจของ baandumrestaurant.com ซึ่งแจ้งให้คุณทราบว่า โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง คุณตกลงให้ทำการติดตั้งคุกกี้ที่ต้องได้รับความยินยอมบนอุปกรณ์ของคุณ

ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนของ “การลบและ/หรือการบล็อกคุกกี้”

การลบและ/หรือการบล็อกคุกกี้

คุณมีหลายตัวเลือกในการลบคุกกี้ รวมถึงเครื่องมือตามสะกดรอยอื่นๆ

การตั้งค่าเบราเซอร์

ถึงแม้ว่าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ หากคุณต้องการ คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด บล็อกคุกกี้ตลอดเวลา หรือเลือกที่จะรับคุกกี้โดยยึดตามผู้ส่ง

นอกจากนี้ ก่อนที่คุกกี้เหล่านั้นจะติดตั้ง คุณยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ยอมรับหรือบล็อกคุกกี้ได้แล้วแต่กรณีไป นอกจากนี้ เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ยังให้คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากอุปกรณ์ของคุณได้เสมอ อย่าลืมตั้งค่าเบราว์เซอร์ทั้งหมดในทุกอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ (แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

ในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าของคุณ การกำหนดค่าจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเบราว์เซอร์ ข้อมูลนี้ได้อธิบายไว้ในเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ของคุณด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น:

การบันทึกคุกกี้ลงในอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถดำเนินการและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมทั้งไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้การตั้งค่าของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ

หากเบราว์เซอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ คุกกี้จะฝังอยู่ในหน้าเพจและเนื้อหาที่คุณดู ซึ่งอาจถูกเก็บไว้ชั่วคราวในพื้นที่เฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณได้ มีเพียงผู้ตีพิมพ์เท่านั้นที่สามารถอ่านได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อบล็อกคุกกี้ พึงระลึกไว้ว่าหากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้บล็อกคุกกี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง หน้าบางหน้า และพื้นที่บางพื้นที่บน https://movenpickhuahin.hotels-boutique.com  ได้ และเราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อกรณีนี้

แพลตฟอร์มแบบเฉพาะสำหรับโฆษณา

มีแพลตฟอร์มโฆษณาระดับมืออาชีพอยู่หลายแพลตฟอร์มที่ให้คุณเลือกว่าจะยอมรับหรือบล็อกคุกกี้ที่บริษัทที่เป็นสมาชิกใช้อยู่ กลไกส่วนกลางเหล่านี้จะไม่บล็อกการแสดงโฆษณา แต่จะป้องกันการติดตั้งคุกกี้ที่ปรับโฆษณาตามความสนใจของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.youronlinechoices.com เพื่อยับยั้งการติดตั้งคุกกี้เหล่านี้บนอุปกรณ์ของคุณ เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาดิจิทัลที่รวมกันอยู่ภายใต้พันธมิตรโฆษณาดิจิทัลแห่งยุโรปหรือ European Digital Advertising Alliance (EDAA) และได้รับการจัดการในฝรั่งเศสโดย Interactive Advertising Bureau France

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คลิกที่นี่: กฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า